Status prawny

Dom Dziecka w Supraślu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

a)       Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

b)       Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. nr 37, poz. 331)

c)        Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjnych (Dz. U. Nr 74, poz. 862)

d)       Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późn. zm. )

e)       Innych przepisów dotycz domów dziecka, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Szczegółowa organizację Domu Dziecka w Supraślu określa Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 307/2001 z dnia 27 marca 2001 zmienionego Uchwałą Nr 12/2002 z dnia 17 grudnia 2002 oraz Uchwałą nr 1638/2005 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lutego 2005

Metryka strony

Udostępniający: Dom Dziecka w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu – Katarzyna Karczewska

Data wytworzenia: 2016-08-24

Wprowadzający: Katarzyna Karczewska

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Katarzyna Karczewska

Data publikacji: 2016-08-24