Podstawowe informacje

Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu – Katarzyna Karczewska

  1. Dom Dziecka w Supraślu jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Białostockiego.
  2. Dom Dziecka w Supraślu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
  3. Dom ze względu na specyfikę działania jest placówka wielofunkcyjną: socjalizacyjną i interwencyjną, posiada 54 miejsca przeznaczone dla dzieci.
  4. Domem kieruje i za całokształt działalności odpowiada Dyrektor.
  5. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka na podstawie orzeczenia sądu o umieszeniu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej lub interwencyjnej. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt krótkotrwały bez skierowania do placówki może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, lub bez orzeczenia sądu każde dziecko poniżej 13 lat zapewniając mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka, w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkolę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.

Dom Dziecka w Supraślu jest placówką socjalizacyjną i interwencyjną. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu w palcówce jest 5 miejsc interwencyjnych i 49 socjalizacyjnych. W placówce mogą przebywać dzieci w wieku do uzyskania pełnoletności

Dzieci pod opieką wychowawców od szeregu lat przygotowują trzy duże imprezy sportowe dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego:

-          Turniej warcabowy

-          Turniej szachowy

-          Mistrzostwa w Piłce Nożnej

Działają następujące koła zainteresowań:

-          teatralne, komputerowe, sportowe, plastyczno-artystyczne.

Dom organizacyjnie podzielony jest na 3 grupy wychowawcze, koedukacyjne, zróżnicowane pod względem wiekowym, z zachowaniem „systemu rodzinkowego”. Każda z grup zajmuje oddzielne skrzydło Domu, posiada pokój do wypoczynku, wyposażony aneks kuchenny. Dom dysponuje sprzętem sportowym i turystycznym (baza rowerowa, namioty, śpiwory), na terenie funkcjonują boiska: do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

W wyniku współpracy z pobliskim Klubem Sportowym „Sprząśla” wychowankowie mogą korzystać z zajęć nauki jazdy konnej. Na terenie Domu prowadzone są zajęcia proekologiczne – w 3 tunelach foliowych pod czujnym nadzorem opiekunów - dzieci i młodzież uczą się hodowli warzyw i kwiatów na potrzeby placówki.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Dziecka w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu – Katarzyna Karczewska

Data wytworzenia: 2016-08-24

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data modyfikacji: 2016-08-24

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2016-08-24